JASTARNIA - POLISH BUNKERS FROM 1939 YEAR

OSRODEK OPORU JASTARNIA

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

The fortifications were built in the spring and summer of 1939, during the preparation of the borders of Poland to defend against the attack of Nazi Germany. The "Jastarnia Resistance Center" was a strongly fortified position defending the "Hel" Fortified Region against attack on the land side. The fortification consists of four heavy battle shelters and anti-personnel guards and anti-tank obstacles. The fortified area stretches across the entire width of the peninsula, about 400 m. This is the unique Polish fortification engineering. Source: Skansen Fortyfikacji

Templatemo Pic 1

Znajdujące się tu fortyfikacje zbudowano wiosną i latem 1939 r., w trakcie przygotowań granic II Rzeczypospolitej do obrony przed atakiem hitlerowskich Niemiec. Ośrodek Oporu „Jastarnia” stanowił silnie ufortyfikowaną pozycję obroną zabezpieczającą Rejon Umocniony „Hel” przed atakiem na od strony lądu. W sklad fortyfikacji wchodza cztery ciężkie schrony bojowe oraz zasieki przeciwpiechotne i przeszkody przeciwpancerne. Obszar ufortyfikowany ciagnie sie na cala szerokosc polwyspu, czyli ok. 400m. Jest to unikat Polskiej inzynierii fortyfikacyjnej. Zrodlo: Skansen Fortyfikacji

Gallery 2015:


Location:

Pic 3