HEAVY ARMORED VEHICLE MUSEUM - WARSAW

MUZEUM POLSKIEJ TECHNIKI WOJSKOWEJ

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

Branch of the Museum of the Polish Army in the old fort in Czerniakow. It's hard for me to write anything - YOU MUST SEE! HUGE!

Templatemo Pic 1

Oddział Muzeum Wojska Polskiego w starym forcie na Czerniakowie. Trudno mi cokolwiek napisać - TO TRZEBA ZOBACZYĆ! OGROMNE!

Gallery 2015:


Location:

Pic 3