HEL - COASTAL ARTILLERY

HEL - STANOWISKO ARTYLERII NADBRZEZNEJ

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

In 1940, a battery of three 406 mm guns was installed in Hel, which were made for the planned ones before the outbreak of the war, German "H" battleships were called "Schleswig Holstein". The 406 mm caliber guns are the largest in the world that has ever been installed in stationary batteries. Guns of this caliber were also used, among others on American Iowa battleships. There were guns of larger calibers, but they were guns Japanese battleships, guns railroad, guns on crawler chassis or experimental guns. Source: Wikipedia

Templatemo Pic 1

W 1940 roku zainstalowano w Helu baterię z trzech dział kalibru 406 mm, które były wykonane dla planowanych przed wybuchem wojny niemieckich pancerników typu „H” i nazwano ją „Schleswig Holstein”. Działa kalibru 406 mm są największymi na świecie, jakie kiedykolwiek były instalowane w bateriach stacjonarnych. Działa tego kalibru były także stosowane m.in. na amerykańskich pancernikach typu Iowa. Istniały działa większych kalibrów, lecz były to działa japońskich pancerników, działa kolejowe, działa na podwoziach gąsienicowych lub działa doświadczalne. Zrodlo: Wikipedia

Video:

... and gallery (2015):


Location:

Pic 3