PROJECT ARADO

PROJEKT ARADO

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

Underneath the city of Kanienna Góra there are partly filled up mazes of corridors. They were working on them prisoners of concentration camps and forced laborers. In the city, tunnels were drilled in ten places. Among other things, to eventually place design offices and factories producing the most modern aircraft structures and weapons in them. is here that the most famous jet plane of the Second World War was constructed - "Arado 234 Lightning" and the mythical plane - wing "Arado 555" .

Templatemo Pic 1

Pod obszarem miasta Kanienna Góra znajdują się częściowo zasypane labirynty korytarzy. Prace nad nimi wykonywali więźniowe obozów koncentracyjnych oraz robotnicy przymusowi. Na terenie miasta sztolnie były drążone aż w dziesięciu miejscach. Między innymi po to, by docelowo umieścić w nich biura projektowe i fabryki produkujące najnowocześniejsze konstrukcje lotnicze i broń. To tu skonstruowano najsłynniejszy samolot odrzutowy II wojny światowej – Arado 234 Błyskawica i mityczny samolot skrzydło Arado 555.

Video:

... and gallery 2016:


Location:

Pic 3