Festungsfront im Oder-Warthe Bogen - Fortified Front Oder-Warthe

Międzyrzecki Rejon Umocniony

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

Międzyrzecki Rejon Umocniony, or rather the FestungsFront Oder-Warthe Bogen (FF OWB) is a group of German continuous fortifications built just before the outbreak of the Second World War, the expansion of which was modeled on the solutions of the Maginot Line. They consisted of natural and based transformed landscape of the so-called Lubusz Gate - a number of fortifications in the form of strategic channels, fortress bridges, road barriers and railway and, of course, combat bunkers - free standing bunkers and connected to the underground fortification system. The Lubusz Gate in the war doctrine of fascist Germany was the shortest way to attack Berlin, and it belonged to carefully secure. Source: Pętla Boryszyńska

Templatemo Pic 1

Międzyrzecki Rejon Umocniony, a właściwie FestungsFront Oder-Warthe Bogen (FF OWB) to zespół niemieckich umocnień ciągłych zbudowanych tuż przed wybuchem II Wojny Światowej, którego rozbudowa wzorowana była na rozwiązaniach Linii Maginota. Składały się z opartych na naturalnym i przekształconym krajobrazie tzw. Bramy Lubuskiej - szeregu umocnień w postaci kanałów strategicznych, mostów fortecznych, zapór drogowych i kolejowych oraz oczywiście schronów bojowych – bunkrów wolno stojących oraz połączonych z podziemnym systemem fortyfikacji. Brama Lubuska w doktrynie wojennej faszystowskich Niemiec była najkrótszą drogą umożliwiającą atak na Berlin i należało ją pieczołowicie zabezpieczyć. Zrodlo: Pętla Boryszyńska

Video:

... and gallery 2015:


Location:

Pic 3