V3 ROCKET TESTING GROUND

POLIGON RAKIET V3

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

For several decades, historians researching the history of World War II have been trying to find a place where the Nazi conducted experiments with the V-3 cannons. Only recently, a sensational discovery was made: the first ballistic attempts on V-3 rockets were made in Zalesie. The V-3 weapon itself is a 130-meter gun from which bullets were fired at enormous speed. The missile projectile speed was to be 1500 m/s with a range of 165 km. Such projectile velocity was transmitted as a result of the use of controlled explosions imparting an additional velocity to the projectile. Instead of explosives, a system of symmetrically distributed jet engines located at an angle of 30 degrees to the barrel was used. Source: swinoujscie.zp.pl

Templatemo Pic 1

Od kilkudziesięciu lat badacze historii II wojny światowej starali się odnaleźć miejsce, w którym hitlerowskie Niemcy prowadziły eksperymenty z działami V-3. Dopiero niedawno, dokonano sensacyjnego odkrycia, że w Zalesiu dokonywano pierwszych prób balistycznych na rakietach V-3. Sama broń V-3 to rodzaj 130 metrowego działa z którego wystrzeliwano pociski z ogromną prędkość. Prędkość wylotowa pocisku miała wynosić 1500 m/s przy zasięgu 165 km. Taka prędkość pocisku nadawana była w wyniku zastosowania kontrolowanych eksplozji nadających dodatkową prędkość pociskowi. Zamiast materiałów wybuchowych zastosowano układ symetrycznie rozłożonych silników odrzutowych usytuowanych pod kątem 30 stopni względem lufy. Zrodlo: swinoujscie.zp.pl

Gallery 2015:


Location:

Pic 3