COLD WAR POLISH ARMY HEADQUARTER

Stanowisko Dowodzenia Dowódcy Frontu Polskiego

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

During World War II, powerful cannons stood here, which were shielded by hundreds of tons of concrete. Their purpose was to defend the Kriegsmarine base in Świnoujście. After the war, the complex was rebuilt and the shelters were reconnected by a kilometre of underground corridors creating a fully self-sufficient "underground city". This is from where Polish generals were meant to lead the landing of the Polish People's Army in Scandinavia! Source: Podziemne Miasto na Wyspie Wolin

Templatemo Pic 1

W czasie II wojny światowej stały tu potężne działa, które chronione setkami ton betonu miały bronić bazę Kriegsmarine w Świnoujściu. Po wojnie kompleks przebudowano a schrony połączono kilometrem podziemnych korytarz tworząc w pełni autonomiczne „podziemne miasto". To stąd polscy generałowie mieli dowodzić lądowaniem jednostek Ludowego Wojska Polskiego w Skandynawii! Kompleks służył m.in. jako Zapasowe Stanowisko Dowodzenia Dowódcy Frontu Polskiego (Nadmorskiego). Zrodlo: Podziemne Miasto na Wyspie Wolin

Gallery 2015:


Location:

Pic 3