Templatemo Pic 1

Welcome to my blog!

Witam na moim blogu!

Templatemo Pic 1

This blog is full of photographs and footage from my travels across Europe. The main destinations were military constructions, bunkers, fortresses, etc. and seeing as they are all from various periods of history, they differ greatly in their architecture, engineering techniques, and purposes.

I had created a list of military locations which I want to visit (there’s over 100!), but I was hit with the reality that I will probably not be able to see all of them; but I will certainly try!

So, I invite you all to find out about my adventures, and see the evidence for yourself, and hopefully, it will encourage you to see these incredible places for yourself. I will keep the blog updated as much as I possibly can, alongside all my other responsibilities.

Below, I've written a few words about my home country that is, Poland.

All my best, Paul.

Templatemo Pic 1

Blog zawiera foto- i video-relacje z moich podrozy po Europie. Ich celem sa twierdze, bunkry i fortyfikacje. Poniewarz sa to budowle z roznych epok, to znacznie roznia sie od siebie technika wykonania i przeznaczeniem. Kiedys sporzadzilem plan "militarnych" miejsc ktore chcialbym odwiedzic (ponad 100!) ale w zderzeniu z rzeczywistoscia watpie zeby udalo mi sie dotrzec do nich wszystkich. Zapraszam zatem do obejrzenia zdjec z tych miejsc, do ktorych dotarlem. W miare mozliwosci blog bedzie oczywiscie uaktualniany.

Pozdrawiam. Pawel.

"POLAND - EUROPE'S LARGEST MILITARY SKANSEN".

"POLSKA - NAJWIEKSZY SKANSEN MILITARNY EUROPY".

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

The borders of Central Europe have been changed over and over again for many centuries. Poland is situated between the former Soviet Empire and the West. This resulted in Poland being a battlefield for many wars. Over the past one thousand years, the Russians, Lithuanians, Prussians, Ukrainians, Belarusians, Poles, Slovaks, Austrians, Czechs, Germans and even the Swedes and Mongolians have fought countless battles that have left their marks on this country. Each war resulted in the shifting of the borders of the countries taking part in the conflict.

Templatemo Pic 1

Przez stulecia granice Europy Środkowej zmieniały sie wielokrotnie. Poniewaz Polska znajduje się między Rosja i Zachodem, kraj ten stał się polem bitwy wielu wojen. Przez ostatnie tysiąc lat Rosjanie, Litwini, Prusowie, Ukraińcy, Białorusini, Polacy, Słowacy, Austriacy, Czesi, Niemcy, Wegrzy a nawet Szwedzi i Mongołowie stoczyli na tych ziemiach wiele bitw, które pozostawiły slad w tym kraju. Każda wojna skutkowała przesunięciem granic państw biorących udział w konflikcie.

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

After the wars, each country focused on rebuilding their defences and improving the existing ones. Because of this, Poland has over 16,000 culturally diverse military-defence locations that range from fortified wooden castles, from the beginnings of the country that is Poland, castles that belonged to nobility and fortresses from the 18th and 19th century.

Templatemo Pic 1

Po wojnach każdy kraj koncentrował się na budowie nowych budowli obronnych i odbudowie już istniejących wzdluz nowych granic. Z tego powodu, w Polsce jest ponad 16 000 zarejestrowanych, różnorodnych miejsc o charakterze militarnym. Począwszy od ufortyfikowanych drewnianych grodów z początków panstwa Polskiego, poprzez sredniowieczne zamki rycerskie i twierdze z XVIII i XIX wieku.

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

However, the majority of these locations are modern bunkers and defenses from World War II and the Cold War. Military locations are not just bunkers and fortresses. They are also bridges, sniping towers, canals linking water reservoirs, dams, underground railways and tunnels, hollowed out with the hands of war prisoners, deep inside the mountains. Because of this, Poland can be called the largest military open-air museum in Europe.

Templatemo Pic 1

Jednak większość z tych obiektów to nowoczesne bunkry i systemy obronne z okresu II wojny światowej i zimnej wojny. Obiekty wojskowe to nie tylko bunkry i fortece. Są to także mosty, wieże strzelnicze i wieze kierowania ogniem, kanały łączące zbiorniki wodne, tamy, podziemne koleje i tunele wydrążone rękami więźniów obozow koncentracyjnych, głęboko w glab gór. Mysle, ze Polska z pewnoscia zasluguje na miano "Największego Militarnego Skansenu Europy"

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

When travelling in Poland, you will most definitely come across many amazing places such as the locations of the largest land artillery from WWII, Soviet nuclear weapon storage places, training grounds where the Nazi constructed and tested out V3 rockets, buildings built on water a few hundred meters off shore for testing out torpedoes, weaponry factories used by the Nazi during the attack on the Soviet Union and an underground factory where they built many jet fighters and strategic bombers such as the Arado E555.

Templatemo Pic 1

Podróżując po Polsce, z całą pewnością natkniesz się na wiele niesamowitych miejsc, np. stanowisko najwiekszego dziala ladowego (kal.406mm) uzytego podczas II wojny światowej, radzieckie magazyny broni nuklearnej, poligon na którym hitlerowcy testowali rakiety V3, torpedownie - budynki zbudowane na wodzie kilkaset metrów od brzegu morza, podziemne fabryki, w których nazisci budowali myśliwce odrzutowe i bombowce strategiczne Arado E555.

Templatemo Pic 1 Templatemo Pic 1

Poland is not only a military-themed destination. It is also full of beautiful flora and fauna, exquisite culinary arts and many unique places that are on the UNESCO list. Other incredible things you can find there are trains powered by antique steam engines, hunting at dawn for wild prey and 800 year old mines that are still functional! Poland is home to Chopin and Marie Sklodowska-Currie, beautiful mountains, lakes, beaches, pierogi, bigos, waffles, doughnuts and much more. Come and see for yourself!

Templatemo Pic 1

Jednak Polska to nie tylko militaria. Tu znajdziesz dzika i piękna flore i faune, wykwintna kuchnie i wiele unikalnych miejsc, wpisznych na liste UNESCO. W Polsce nadal kursuja pociągi parowe i funkcjonują 800-set letnie kopalnie! Tu wciaz mozesz zapolowac na dzikiego zwierza. Polska jest domem Chopina i Marii Skłodowskiej-Currie, pięknych gór, jezior, plaż, pierogów, bigosu, gofrów, pączkow... Wyjdz z domu i przekonaj się sam!

Templatemo Pic 1

Polish anti-tank rifle, model 1935. Find more HERE.